Records


aquanat

Records DAMES - tous bassins


aquanat

Records MESSIEURS - tous bassins


aquanat

Meilleures Performances Yvelines


aquanat

Meilleures Performances Yvelines MAÎTRES


aquanat

Records du Monde, d'Europe, de France


TOP 10


TOP 10 CLUB DAMES

aquanat

TOP 10 CLUB MESSIEURS

aquanat